Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chảy

Xã Nậm Chảy huyện Mường Khương
thnamchay-mk@laocai.edu.vn